Liczba odwiedzin strony: 32349 Osób na stronie: 8
 

Adsum. Kancelaria radcy prawnego. Baranowska
A.

 
 
Adsum. Kancelaria radcy prawnego. Baranowska
A.
 
Bydgoska 2
84-230 Rumia
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 115 poz. 962 - Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o
USTAWA z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 35 ust. 2 otrzymuje...
Monitor Polski 2008 Nr 15 poz. 158 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2007 r. o nadaniu orderów (M.P. z dnia 19 lutego 2008 r.) Rej. 214/2007 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z...